Biblijos eilės apie atleidimą

Biblijos eilės apie atleidimą

Atleidimas yra svarbiausias krikščionybės dalis. Biblija moko mus, kad nors mes esame nusidėjėliai, Jėzus mirė už mus. Kaulai, jis mums atleido. Be Dievo atleidimo žmogus negali visiškai išgyventi meilės, laisvės, džiaugsmo, taikos ir tt Dievas vis dar parodo mums savo gailestingumą ir tikisi, kad vietoj to mes būsime gailestingi kitiems. Žmonės, kuriems sunku atleisti kitus, turėtų laikytis Dievo pavyzdžio ir paprašyti jėgos to daryti.

 

Šie Biblijos atleidimo slapyvardžiai padeda suprasti, kodėl turėtume atleisti tiems žmonėms, kurie mus sukėlė skausmą ir skausmą. Kai juos perskaitysite, pamatysite, kad negalima atleisti net gali būti kliūtimi Dievo garbinime ir maldoje.

Dievo atleidimas

Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių "- 1 Jono 1: 9 (NKJV)

 “Iš Jo liudija visi pranašai, kad Jo vardu visi, kurie tiki Juo, atgauna nuodėmių atleidimą "(Apd 10, 43).

"Jame mes turime atpirkimą per Jo kraują ir nuodėmių atleidimą pagal turtus Jo malonės", - Efeziečiams 1: 7 (RVR1995)

Atleisk vienas kitą

"Petras kreipėsi į Jėzų ir paklausė:" Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo brolį, kuris nusikaltė prieš mane? " Iki septynių kartų? -Neau sakau, kad iki septynių kartų, bet iki septyniasdešimt septynių kartų, Jėzus jam atsakė. - Mato 18: 21-22 (NIV)

"Bet jums, kurie man klauso, tau sakau: mylėk savo priešus, daryk gera tiems, kurie tave nekenčia ..." - Luko 6:27 (DHH)

Darykite viską, kad galėtumėte gyventi su visais. Mieli draugai, niekada neatsimes. Tegul teisieji Dievo rūstybė yra atsakingi. Raštai sako: "Aš padarysiu kerštą"; Aš sumokėsiu, ką jie nusipelnė ", - sako Viešpats.

Kita vertus, jei jūsų priešai yra alkani, juos paruoškite. Jei jie ištroškę, duok jiems gerti. Tokiu būdu jūs gausite akmenis, deginančius gėda ant galvos ". - Romėnų 12, 18-20 (NLT)

Kodėl turėtume atleisti?

Vietoj to, būk malonus ir gailestingas ir atleisk vieniems, kaip Dievas atleido jus Kristuje.” - Efeziečiams 4:32 (NKJV)

"Remi vienas kitą ir atleisk vienas kitą, jei kas nors turi skundą prieš kitą. Kaip Kristus jus atleido, taip ir jūs darote ". - Kolosiečiams 3:13 (NKJV)

Koks atleidimas yra susijęs su pagarbinimu?

¿Jūs girdėjote, kad senovės buvo pasakyta, "Nežudyk", ir sakau, kad kiekvienas, kuris pyksta ant savo brolio, tas bus kaltas prieš teismą "Kas padaro nužudymas turi būti kaltas prieš teismą."; ir kiekvienas, kuris sako "Raca" savo broliui, bus kaltas aukščiausiame teisme; ir kiekvienas, kuris sako: "Idiotas", bus įkalintas iš ugnies. Todėl, jei jūs siūlote savo dovaną prie aukuro ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šį tą prieš tave, palikti savo dovaną ten prie aukuro ir eik pirmiau susitaikinti su savo broliu, ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną ". - Matthew 5: 21-24 (HNV)

Kokia atleidimo nauda?

Kai meldžiatės, pirmiausia atleisk visiems, su kuriais tu kalbi, kad tavo dangus Tėvas taip pat tau atleistų tavo nuodėmes ". - Markas 11:25 (" NTV "

Kas atsitiks, jei mes to nepadarysime?

"Bet jei jūs jų neatleisite, jūsų Tėvas taip pat tau neatleis". - Mato 6:15 (PDT)